ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن 38458333 (051) تماس حاصل نموده یا به آدرس مشهد ، فلسطين 19 بين شيرين و صفا شماره 54 مراجعه نمایید.